Continuïteitsgarantie

Ook bij eventuele calamiteiten bent u altijd verzekerd van uw levering!

Dankzij onze jarenlange ervaring en goede contacten in de branche zijn er met diverse collega wasserijen bindende afspraken gemaakt. In het uiterste geval worden de taken overgenomen. Uiteraard binnen de gestelde termijn, tegen de gemaakte afspraken.

Meer dan reinigen alleen