Continuïteitsgarantie

Ook bij eventuele calamiteiten bent u altijd verzekerd van uw levering!

Dankzij onze jarenlange ervaring en goede contacten in de branche zijn er met diverse collega wasserijen bindende afspraken gemaakt. In het uiterste geval worden de taken overgenomen. Uiteraard binnen de gestelde termijn, tegen de gemaakte afspraken.

Op deze manier werken we goed samen en kan onze wasserij altijd bezig zijn!

Metselaar Textielservice: Meer dan reinigen alleen

textielservice nederland